Zasady ochrony prywatności

Ostatnia modyfikacja: 20 czerwca 2018 r.

Nasza Polityka prywatności

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności. Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani tym, w jaki sposób chronimy informacje użytkowników. Niniejsza Polityka zawiera informacje na temat tego, jak chronimy dane osobowe użytkownika, gdy odwiedzi on naszą witrynę (bez względu na lokalizację, z której ją wyświetlono) lub korzysta z naszych usług bądź aplikacji. Polityka określa także, jakie prawa dotyczące prywatności przysługują użytkownikowi oraz w jaki sposób jest on chroniony przez obowiązujące przepisy.

Jeśli zatem szukają Państwo szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy zebrane przez nas dane osobowe na Państwa temat, są Państwo we właściwym miejscu! Na wstępie przedstawiamy kilka praktycznych, ale bardzo ważnych informacji, na które warto zwrócić uwagę.

Kim jesteśmy?

Grupa LEGO obejmuje wiele różnych podmiotów prawnych na całym świecie. Więcej informacji na temat Grupy LEGO można znaleźć tutaj: https://www.lego.com/aboutus.

Niniejsza Polityka prywatności jest publikowana w imieniu wszystkich firm Grupy LEGO. Wszystkie firmy Grupy LEGO postanowiły, że duńska firma LEGO System A/S będzie naszym globalnym administratorem danych (podmiotem odpowiedzialnym za dane). Dlatego pojęcia „my”, „nasze” i „nasz” w niniejszej Polityce odnoszą się w rzeczywistości do firmy LEGO System A/S.

Kontakt z nami

Powołaliśmy inspektora ochrony danych („IOD”), który jest odpowiedzialny za rozpatrywanie pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie pytania w sprawie niniejszej Polityki należy zgłaszać do naszego IOD listownie:

LEGO System A/S
Aastvej 1,
7190 Billund,
Dania
DW: Data Protection Officer
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: privacy.officer@LEGO.com
telefonicznie: +44 1 753 826 000

Proszę podać swoje imię i nazwisko oraz wskazać odpowiednią firmę Grupy LEGO, jeśli jest ona znana. W przypadku braku dostępu do tej informacji, co nie stanowi problemu, potraktujemy zapytanie tak, jakby dotyczyło bezpośrednio firmy LEGO System A/S.

Prawa użytkownika jako osoby, której dane osobowe posiadamy (podmiotu danych)

Użytkownik może modyfikować dane konta poprzez ich edycję z poziomu ustawień konta. Użytkownik może anulować subskrypcję wiadomości, takich jak biuletyny czy marketingowe wiadomości e-mail, korzystając z łącza zamieszczonego w takich wiadomościach e-mail. Jeśli użytkownik zechce usunąć utworzone pliki cookie, instrukcje znajdzie w naszych zasadach dotyczących plików cookie (więcej informacji można znaleźć w części „Pliki cookie” niniejszej Polityki).
W dowolnym momencie, gdy posiadamy lub przetwarzamy dane osobowe użytkownika, przysługują mu następujące prawa:

1. Prawo do wglądu — użytkownik ma prawo zażądać kopii informacji, które posiadamy na jego temat.
2. Prawo do poprawienia — użytkownik ma prawo poprawić dane, które posiadamy na jego temat, jeśli są one niepoprawne lub niekompletne.
3. Prawo do bycia zapomnianym — w niektórych przypadkach użytkownik może zażądać usunięcia danych przechowywanych na jego temat z naszej dokumentacji. Jeśli mamy prawny obowiązek przechowywania informacji lub byłoby to niemożliwe lub nieproporcjonalne do sytuacji, nie usuniemy informacji, ale będziemy je przechowywać tylko tak długo, jak jest to niezbędne. W naszych systemach danych obowiązują również ograniczenia dotyczące czasu przechowywania informacji.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania — w niektórych przypadkach użytkownik ma prawo ograniczyć przetwarzanie jego danych.
5. Prawo do przenoszenia danych — użytkownik ma prawo do przeniesienia danych przechowywanych przez nas na jego temat do innej organizacji.
6. Prawo do sprzeciwu — użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec określonych typów przetwarzania, takich jak marketing bezpośredni.
7. Prawo do sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania, w tym tworzenia profili — użytkownikowi może również przysługiwać prawo do rezygnacji z bezpośredniego podejmowania dotyczących go decyzji przez komputer (nie dotyczy to ogólnego marketingu opartego na wieku lub płci użytkownika).
8. Prawo do kontroli sądowej — jeśli odmówimy realizacji żądania użytkownika wynikającego z praw do wglądu, podamy mu przyczyny takiej decyzji. Użytkownik ma prawo do złożenia zażalenia.

Przed skontaktowaniem się z nami należy mieć na uwadze, co następuje: nasze witryny i aplikacje mogą zawierać łącza do innych witryn, które nie należą do nas i nie podlegają naszej kontroli. Mogą to być między innymi platformy/serwisy społecznościowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki tych witryn w zakresie ochrony prywatności, więc w przypadku pytań dotyczących tego typu witryn należy kontaktować się bezpośrednio z nimi. Zachęcamy także do zapoznania się z zasadami polityki prywatności innych witryn, gdyż istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zbierają one, przechowują, wykorzystują i udostępniają dane osobowe użytkownika.

Zażalenia dotyczące naszego postępowania

Grupa LEGO wyznaczyła globalnego inspektora ochrony danych, który bardzo poważnie podchodzi do składanych zażaleń. Użytkownik może skontaktować się z naszym globalnym inspektorem ochrony danych mailowo pod adresem privacy.officer@lego.com. Najpóźniej 5 dni po otrzymaniu zażalenia wyślemy użytkownikowi potwierdzenie i dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać problem w ciągu 1 miesiąca. Jeśli problem jest trudny lub wymaga dużego nakładu pracy, jego rozwiązanie może potrwać dłużej, jednak będziemy na bieżąco informować użytkownika o postępach. Ponadto użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do złożenia zażalenia do odpowiednich organów, jednak zapewniamy, że kwestie prywatności traktujemy bardzo poważnie i zachęcamy do omówienia ich z nami. Organem uprawnionym do kontrolowania naszego postępowania jest duński urząd ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć w witrynie tej instytucji: https://www.datatilsynet.dk/.

Użytkownik może złożyć zażalenie dotyczące:

1. sposobu przetwarzania jego danych osobowych,
2. sposobu traktowania żądania o wgląd do danych użytkownika,
3. sposobu rozpatrzenia zażalenia użytkownika,
4. odwołania się od dowolnej decyzji podjętej na skutek zażalenia.

Nasze zasady dotyczące zbierania danych

Traktujemy prywatność użytkownika bardzo poważnie, więc prosimy tylko o informacje niezbędne do świadczenia najwyższej jakości usług.

Gdy zbieramy dane klientów, dbamy o następujące kwestie:

– Pytamy o zgodę na zbieranie danych.
– Wykorzystujemy dane tylko do uzgodnionego celu i przez niezbędny okres.
– Będziemy co najmniej przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w kraju, w którym świadczymy użytkownikowi usługi za pośrednictwem naszych witryn lub aplikacji.
– Przechowujemy dane, które musimy dokumentować na mocy prawa.
– Objaśniamy użytkownikowi, dlaczego potrzebujemy danych i w jaki sposób będziemy ich używać (chyba że istnieją zasadne przeciwwskazania).
– Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy informacje dotyczące prywatności (możemy również porównywać dane z innymi bazami danych w celu zapewnienia ich poprawności).
– Nie udostępniamy danych nikomu, chyba że mamy ku temu zgodne z prawem lub zasadne powody bądź otrzymaliśmy zgodę od użytkownika lub, jeśli użytkownik jest w wieku poniżej 16 lat, od jego rodziców.

Zbieranie danych za pośrednictwem naszych kanałów online

Gdy użytkownik odwiedza dowolną z naszych witryn domeny LEGO.com lub korzysta z jednej z naszych aplikacji, zbieramy jego dane osobowe i anonimowe. Korzystając z naszych kanałów online, użytkownik może sprawdzić w regulaminie witryny, czy zbieramy dane.
Otrzymujemy również informacje od stron trzecich, gdy użytkownik odwiedzi naszą stronę w portalach lub kanałach społecznościowych (np. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Wechat itp.).

Typy zbieranych przez nas danych osobowych

Gdy użytkownik korzysta z dowolnych z naszych kanałów online, możemy zbierać:

– Dane rejestracyjne, które wykorzystujemy, by pomóc użytkownikowi w konfiguracji konta (np. imię i nazwisko, kraj, płeć, data urodzenia, adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło).
– Dane płatnicze lub transakcyjne, które wykorzystujemy, gdy użytkownik dokonuje zakupu produktów lub korzysta z usług online (np. adres pocztowy, numer telefonu lub numer karty kredytowej).
– Informacje o lokalizacji lub adresie IP użytkownika, które wykorzystujemy w celu dostarczania użytkownikowi interesujących dla niego treści online.
– Informacje publicznie udostępnione przez użytkownika na naszych forach.
– Informacje przesłane przez użytkownika do osoby lub grupy za pomocą naszego komunikatora, czatu lub usług pocztowych.
– Informacje dostarczone przez użytkownika w trakcie korzystania z naszych kanałów online lub kanałów stron trzecich (takich jak sieci społecznościowe) lub gdy użytkownik połączy utworzone konto LEGO z platformą strony trzeciej.

Dlaczego musimy przetwarzać dane osobowe

Prawo definiuje „przetwarzanie danych” jako sposób, w jaki zbieramy, przechowujemy, udostępniamy i usuwamy dane otrzymane od klientów. Gdy użytkownik udostępnia nam swoje dane osobowe za pośrednictwem kanałów online, przetwarzamy je zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Ponieważ jesteśmy działającą na całym świecie firmą sprzedającą zabawki klientom i oferującą rozmaite doświadczenia dla naszych fanów, musimy przetwarzać dane osobowe klientów w następujących celach:

– aby klienci mogli kupować produkty z naszego sklepu internetowego LEGO i zamawiać ich dostawę w dowolne miejsce;
– aby klienci mogli tworzyć konta i subskrybować usługi, z których chcą korzystać;
– aby klienci mogli korzystać z przygotowanych przez nas doświadczeń LEGO, zarówno online, jak i offline;
– aby klienci mogli udostępniać informacje na naszych publicznych forach;
– abyśmy mogli wysyłać klientom wszelkie informacje, o które poprosili lub odpowiadać na ich pytania;
– abyśmy mogli prosić klientów o przekazanie informacji zwrotnych dotyczących naszych usług poprzez ankiety i badania;
– abyśmy mogli przekazywać klientom interesujące dla nich informacje marketingowe na temat naszych produktów.
Użytkownik powinien zawsze mieć na uwadze, że jeśli korzysta z usługi LEGO poprzez kanały stron trzecich, np. media społecznościowe lub aplikację LEGO, jego dane osobowe mogą być również przetwarzane przez owe strony trzecie zgodnie z ich własnymi procedurami z zakresu ochrony prywatności.

Możemy korzystać ze zautomatyzowanych decyzji w sprawie przetwarzania danych użytkownika w odniesieniu do niektórych usług i produktów. Przykładem są systemy wykrywania oszustw i zapobiegania im stosowane w witrynie shop.LEGO.com. W przypadku niezadowolenia z tych działań użytkownik może się zwrócić o ręczną weryfikację zasadności zautomatyzowanej decyzji.

Jak przetwarzamy dane osobowe

Gdy użytkownik odwiedza dowolny z naszych kanałów online lub korzysta z witryn lub platform stron trzecich, wykorzystujemy technologie takie jak pliki cookie, pliki cookie Flash, piksele czy sygnały nawigacyjne sieci Web do przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Więcej informacji, w tym informacje na temat tego, jak usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia oraz jak zapobiec ich umieszczaniu na urządzeniu, można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących plików cookie.
Zwracamy uwagę, że włączenie funkcji zapobiegających stosowaniu plików cookie na urządzeniu może uniemożliwić korzystanie z niektórych z naszych usług i funkcji witryny.

Zbieramy również informacje z innych zaufanych źródeł, aby aktualizować dane osobowe zebrane przez nas samodzielnie lub je uzupełniać.

Udostępnianie informacji zaufanym podmiotom zależnym (innym firmom LEGO)

Nasze podmioty zależne (inne firmy Grupy LEGO) mogą czasami wymagać dostępu do informacji użytkownika w celu świadczenia na jego rzecz usług w naszym imieniu. Ponieważ Grupie LEGO zależy na prywatności użytkownika, postanowiliśmy wdrożyć takie same środki ochrony prywatności na całym świecie, aby użytkownik czuł się bezpiecznie bez względu na to, która firma Grupy LEGO wykorzystuje jego dane. Z prawnego punktu widzenia pozostałe firmy Grupy LEGO będą pełnić wówczas rolę „przetwarzających dane” i podlegać przepisom dotyczącym przetwarzania danych. Podmioty te potrzebują danych osobowych użytkownika, aby:

– dostarczać zamawiane przez użytkownika produkty i usługi;
– kontaktować się z użytkownikiem w sprawie jego konta lub transakcji;
– wysyłać użytkownikowi informacje na temat naszych witryn, aplikacji i zasad;
– wysyłać użytkownikowi subskrybowane przez niego biuletyny (może on w dowolnej chwili zrezygnować z ich subskrypcji);
– przetwarzać informacje, które podmiot zależny zobowiązał się na mocy umowy przetwarzać w naszym imieniu, np. realizować transakcje zakupu dokonane przez użytkownika, zarządzać aktywnością na koncie powiązanym z identyfikatorem LEGO użytkownika lub danymi konta VIP użytkownika;
– identyfikować, badać i powstrzymywać wszelkie działania, które mogą naruszyć nasze zasady lub przepisy prawa.

Udostępnianie informacji na publicznych forach i czatach

Ponieważ nasze publiczne fora i czaty są dostępne dla wszystkich osób, wszelkie dane osobowe udostępniane na nich będą publicznie widoczne. – Jeśli użytkownik pragnie usunąć jakiekolwiek dane osobowe z publicznych miejsc w witrynie, powinien napisać wiadomość e-mail do naszego zespołu ds. obsługi klienta. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie możemy usunąć danych osobowych użytkownika, wyjaśnimy mu, dlaczego. Użytkownicy w wieku poniżej 16 lat potrzebują zgody rodzica lub opiekuna na korzystanie z publicznych forów lub funkcji czatu.

Udostępnianie identyfikatora LEGO

Użytkownik może używać identyfikatora LEGO w witrynach stron trzecich naszych zaufanych partnerów, aby grać w gry wirtualne bez potrzeby tworzenia osobnego konta. Gdy użytkownik używa swojego identyfikatora LEGO, zyskujemy dostęp do niektórych informacji przekazywanych takim witrynom stron trzecich. Będziemy zbierać, przechowywać, używać i przetwarzać takie informacje zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Witryny stron trzecich również będą mogły uzyskiwać dostęp do niektórych informacji z profilu powiązanego z identyfikatorem LEGO użytkownika, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z tych witryn. Więcej informacji o tym, jak witryny te wykorzystują dane użytkownika, można znaleźć w ich politykach prywatności.

Udostępnianie informacji w mediach (funkcjach) społecznościowych i widgetach

Niektóre z naszych witryn mogą zawierać łącza do mediów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to” Facebooka, widgety, takie jak przycisk „Udostępnij”, oraz interaktywne miniprogramy. W przypadku kliknięcia dowolnego z tych łączy funkcje te mogą zebrać adres IP użytkownika i zapisać informację o tym, jaką stronę odwiedzał w danej chwili. Funkcje te mogą również korzystać z plików cookie niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania. Funkcje społecznościowe i widgety mogą być hostowane przez strony trzecie lub bezpośrednio w naszej witrynie. Gdy użytkownik korzysta z tych funkcji i widgetów, jego dane osobowe są przetwarzane przez daną stronę trzecią zgodnie z jej własną polityką prywatności.

Udostępnianie informacji innym firmom

Lista kategorii zaufanych stron trzecich, którym możemy udostępniać dane użytkownika, znajduje się tutaj.
Nie będziemy udostępniać danych osobowych użytkownika poza Grupą LEGO z wyjątkiem następujących okoliczności:

– Gdy musimy egzekwować warunki użytkowania lub zasady, których zaakceptowania wymagamy od klientów.
– Gdy musimy chronić bezpieczeństwo, prawa i własność naszych klientów lub zewnętrznych partnerów.
– Gdy musimy przestrzegać procedur prawnych lub jeśli ujawnienie danych jest wymagane na mocy prawa.
– Gdy prosimy inne firmy, np. firmy kurierskie, transportowe, dostawców usług magazynowych, wysyłkowych i płatniczych, dostawców platform IT, dostawców systemów wykrywania oszustw i prewencji, dostawców ankiet, dostawców katalogów produktów oraz dostawców usług z zakresu obsługi klienta, o świadczenie usług w naszym imieniu. Mamy umowy z firmami, aby zapewnić, że będą wykorzystywały dane osobowe użytkownika wyłącznie na potrzeby świadczenia uzgodnionych usług i w sposób zgodny z wymogami prawnymi.
– Gdy przechowujemy informacje użytkownika za pośrednictwem bezpiecznych usług/magazynów pamięci masowej w chmurze. Mamy umowy z firmami, aby zapewnić, że będą wykorzystywały dane osobowe użytkownika wyłącznie na potrzeby świadczenia uzgodnionych usług i w sposób zgodny z wymogami prawnymi.
– Jeśli będziemy musieli udostępnić informacje stronom trzecim w związku z fuzją, przejęciem lub sprzedażą aktywów, w takim przypadku wyślemy użytkownikowi wiadomość e-mail i opublikujemy w naszej witrynie powiadomienie o zmianie właściciela, a także poinformujemy użytkownika o tym, jak jego dane będą wykorzystywane, oraz przedstawimy opcje dotyczące jego danych osobowych.
– Gdy użytkownik udzielił nam zgody na udostępnianie jego informacji stronom trzecim na potrzeby wysyłania użytkownikowi informacji o ich produktach i promocjach (można zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości e-mail poprzez kontakt z zespołem LEGO ds. obsługi klienta, choć w niektórych przypadkach może być konieczny bezpośredni kontakt z daną stroną trzecią).
– Gdy użytkownik udzielił nam zgody na udostępnianie jego informacji stronom trzecim na potrzeby dostarczania mu informacji marketingowych i promocji dotyczących naszych produktów (przykładowo spersonalizowanych reklam dostarczanych poprzez platformę społecznościową). Użytkownik może zrezygnować z takich działań marketingowych, dostosowując ustawienia plików cookie na swoim urządzeniu. W niektórych przypadkach konieczny może być również bezpośredni kontakt z daną stroną trzecią (w przypadku mediów społecznościowych należy dostosować ustawienia prywatności i zażądać usunięcia zebranych informacji przez witrynę strony trzeciej).
– Gdy użytkownik poprosił nas o udostępnianie jego danych osobowych witrynom lub platformom stron trzecich, takim jak serwisy społecznościowe. Po udostępnieniu dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez daną stronę trzecią zgodnie z jej własną polityką prywatności.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak jego konto jest aktywne lub jest to niezbędne w celu świadczenia usługi. Mamy tzw. zasady dotyczące zachowania danych dla każdej z kategorii danych osobowych, które przetwarzamy.

Jeśli użytkownik usunie swoje konto lub poprosi nas o usunięcie jego danych, będziemy przechowywać tylko informacje, których potrzebujemy z przyczyn prawnych do rozstrzygania sporów lub egzekwowania naszych umów.

Nasze zasady dotyczące plików cookie

Są to małe pliki danych umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu przez przeglądarkę. Sam plik cookie nie zawiera ani nie gromadzi informacji. Może jednak zostać odczytany przez serwer lub przeglądarkę internetową, aby umożliwić świadczenie w witrynie lepszych usług — na przykład przez zapamiętywanie poprzednich zakupów lub danych konta.

Podobnie jak większość witryn, nasze kanały online i aplikacje zbierają pewne informacje (np. informacje o adresach IP, przeglądarkach, dostawcach usług internetowych, stronach, z których odwiedzono witrynę, stronach, do których użytkownik przeszedł z witryny, systemach operacyjnych, datownikach, znacznikach czasowych oraz dane o kolejnych odwiedzanych stronach). Informacje te nie będą powiązane z jakimikolwiek innymi informacjami zbieranymi przez nas na temat użytkownika, chyba że udzielił on na to zgody.

Zarówno nasza firma, jak i zewnętrzni dostawcy narzędzi do monitorowania wykorzystują pamięć przeglądarki, pamięć aplikacji, pliki cookie, piksele, sygnały nawigacyjne sieci Web, skrypty i znaczniki do analizowania tendencji, administrowania witryną, śledzenia ruchu użytkownika w witrynie oraz zbierania danych demograficznych na temat ogólnej bazy użytkowników. Możemy otrzymywać raporty na temat powyższych danych od naszych zewnętrznych dostawców narzędzi do monitorowania, w formie indywidualnej lub zbiorczej. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszych pełnych Zasadach dotyczących plików cookie.

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci w Internecie i wdrożyliśmy dodatkowe procedury z zakresu ochrony prywatności, aby zapewnić najmłodszym użytkownikom bezpieczeństwo podczas korzystania z naszych kanałów online. Co więcej, niektóre funkcje weryfikują wiek użytkownika, aby zapobiec nieumyślnemu korzystaniu z nich przez dzieci. Dokładamy także zasadnych starań, aby zapewnić, że nie zbieramy, nie przechowujemy, nie wykorzystujemy ani nie przetwarzamy świadomie danych osobowych pochodzących od dzieci, które mogą korzystać z takich funkcji, bez odpowiedniej zgody rodzica.

Przystąpiliśmy do programu ochrony dzieci w cyberprzestrzeni, w ramach którego nasza firma co roku jest poddawana kontroli, aby zapewnić przestrzeganie przez nas zasad dotyczących interakcji z dziećmi w Internecie.

Przestrzegamy także wszelkich odpowiednich przepisów dotyczących dzieci w wieku od 13 do 18 lat, a na potrzeby danych osobowych traktujemy jako dziecko każdą osobę, która nie ma ukończonych 16 lat.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w sprawie naszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy.officer@lego.com.

Jeśli użytkownik ma obawy dotyczące prywatności lub wykorzystywania danych, na które nie odpowiedzieliśmy w zadowalający dla niego sposób, powinien skontaktować się z naszym działającym na terenie USA zewnętrznym dostawcą usług z zakresu rozstrzygania sporów (usługa bezpłatna) za pośrednictwem formularza na stronie https://feedback-form.truste.com/watchdog/request[8]. Aby wyświetlić listę zagadnień obsługiwanych przez naszego dostawcę usług z zakresu rozstrzygania sporów, należy kliknąć pieczęć widoczną u dołu tej sekcji.

Gdy przetwarzamy dane osobowe pochodzące od dzieci, zachowujemy dodatkowe środki ostrożności, aby chronić ich prywatność, w tym:

– informujemy rodziców o tym, jakie dane osobowe pochodzące od ich dziecka zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy oraz czy je udostępniamy;
– przestrzegamy wymogów prawnych, prosząc rodziców o zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych dziecka oraz prosząc rodziców o zgodę na wysyłanie ich dzieciom informacji na temat naszych produktów i usług;
– ograniczamy zbieranie, przechowywanie, wykorzystywanie i przetwarzanie przez nas danych osobowych pochodzących od dzieci tak, aby zbierane były tylko dane zasadnie niezbędne do uczestnictwa dzieci w aktywności online;
– zapewniamy rodzicom dostęp lub opcję zażądania dostępu do danych osobowych, które zebraliśmy od ich dzieci — rodzice mogą także poprosić o zmianę lub usunięcie danych osobowych ich dzieci.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji dzieci

Podczas gdy niektóre z naszych witryn, kanałów i aplikacji są zaprojektowane z myślą o rodzinach i użytkownikach w każdym wieku, inne są przeznaczone głównie dla dzieci. Gdy zbieramy od dziecka informacje, przechowujemy je nie dłużej niż przez czas niezbędny do świadczenia usługi lub przez czas wymagany przepisami prawa.

Dzieci mogą wprawdzie zdecydować, czy chcą udostępniać nam swoje dane, jednak niektóre funkcje naszych witryn mogą nie działać bez dostępu do tych informacji. Gdy dane osobowe są niezbędne do działania funkcji, będziemy prosić tylko o informacje zasadnie wymagane do uczestnictwa w danej aktywności.

Oto przykłady sytuacji, w których zbieramy dane dzieci:

 • Gdy dzieci tworzą konta online. Dzieci mogą tworzyć konta w naszych witrynach, aby uzyskać dostęp do szeregu usług, w tym treści, gier i konkursów. Podczas rejestracji możemy poprosić dziecko o podanie adresu e-mail rodzica lub opiekuna, imienia dziecka, jego płci, daty urodzenia, nazwy użytkownika i hasła. Używamy tych informacji na potrzeby bezpieczeństwa i zawiadamiania. Zachęcamy dzieci do stosowania nazw użytkownika niezawierających żadnych danych osobowych.
 • Gdy dzieci udostępniają stworzone przez siebie treści. Niektóre z naszych witryn pozwalają dzieciom na samodzielne tworzenie lub korzystanie z treści. Ponieważ tylko część z tych funkcji wymaga od dziecka danych osobowych, nie wszystkie aktywności wymagają zgody rodzica lub opiekuna. Gdy w ramach aktywności dziecko może mieć możliwość udostępnienia danych osobowych, osobiście sprawdzamy treści, upewniając się, że usunięto z nich dane osobowe, albo pytamy rodzica lub opiekuna o zgodę na zbieranie danych. Wśród typów danych osobowych, które dzieci udostępniały nam w przeszłości, znajdują się opowiadania, pola, w których można wprowadzać dowolny tekst, rysunki, w których można wprowadzać lub odręcznie wpisywać tekst i inne informacje, zdjęcia dzieci, klipy dźwiękowe, klipy wideo oraz wszelkie treści lub inne stałe identyfikatory, które wyraźnie wskazują na tożsamość dziecka. Jeśli oprócz zbierania treści z danymi osobowymi planujemy również publikować takie treści lub udostępniać je stronom trzecim do ich własnego użytku, poprosimy rodzica lub opiekuna o „weryfikowalną zgodę rodzica” (najwyższy poziom zgody rodzica).
 • Gdy dzieci zgłaszają się do konkursów i loterii. Jeśli dziecko chce wziąć udział w konkursie, prosimy o dane osobowe niezbędne do uczestnictwa dziecka. Zazwyczaj pytamy tylko o imię dziecka (aby rozróżnić dzieci z tej samej rodziny) oraz adres e-mail rodzica lub opiekuna (aby spełnić prawne wymogi z zakresu powiadomienia odpowiedzialnej osoby dorosłej). Skontaktujemy się z rodzicem tylko w przypadku, gdy dziecko wygra konkurs lub loterię, celem ustalenia adresu wysyłki nagrody. Jeśli udział w konkursie wymaga od dziecka utworzenia treści, możemy poprosić wcześniej o mailowe przesłanie zgody rodzica w celu spełnienia wymogów dotyczących prywatności w zakresie treści utworzonych przez dzieci (patrz powyższe informacje dotyczące tworzenia treści przez dzieci). Dzieci nie mogą uczestniczyć w konkursach bez zgody rodzica lub opiekuna.
 • Gdy dzieci otrzymują od nas wiadomości e-mail. Możemy poprosić o dane kontaktowe dziecka (w tym jego adres e-mail) w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi na całym świecie niezwłocznie po przesłaniu odpowiedzi usuniemy wszelkie informacje posiadane przez nas na temat dziecka. Jeśli zajdzie potrzeba ponownego skontaktowania się z dzieckiem, na przykład w celu odpowiedzenia na dodatkowe pytania, poprosimy jego rodzica lub opiekuna o adres e-mail dziecka. Będziemy następnie przechowywać internetowe dane kontaktowe dziecka nie dłużej niż przez czas niezbędny do realizacji jego prośby. Nie będziemy wykorzystywać tych danych do żadnego innego celu. Jeśli będziemy potrzebować internetowych danych kontaktowych dziecka do bieżącej komunikacji, niezwłocznie poprosimy o adres e-mail rodzica lub opiekuna, aby informować osobę dorosłą na bieżąco o tym, jakie dane zbieramy, i aby zapewnić rodzicowi możliwość wstrzymania zbierania przez nas danych. Rodzice lub opiekunowie mogą w dowolnej chwili zrezygnować z wszelkiej komunikacji, jaką prowadzimy z ich dzieckiem, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym komunikacie (w przypadku wielu typów komunikatów możliwe, że osoba dorosła będzie musiała zrezygnować z każdego z nich z osobna). Rodzice lub opiekunowie mogą również skontaktować się z zespołem LEGO ds. obsługi klienta.
 • Gdy dzieci otrzymują powiadomienia push aplikacji. Wiele aplikacji wysyła „powiadomienia push” na telefony komórkowe lub urządzenia mobilne klientów, aby informować ich o aktualizacjach (czasami nawet gdy aplikacja nie jest używana). Niektóre z naszych aplikacji są zaprojektowane z myślą o dzieciach. Prosimy dzieci o podanie adresu e-mail rodzica lub opiekuna, abyśmy mogli poinformować osobę dorosłą o prośbie złożonej przez jej dziecko, zanim zaczniemy wysyłać mu powiadomienia push z naszych aplikacji. Nie wiążemy identyfikatora urządzenia z żadnymi innymi danymi osobowymi bez zgody rodzica. Jeśli rodzic/opiekun nie życzy sobie, aby jego dziecko otrzymywało powiadomienia push z jednej z aplikacji, może w dowolnej chwili zmienić ustawienia na urządzeniu używanym przez dziecko.
 • Gdy zbieramy informacje o lokalizacji. Niektóre z naszych witryn, kanałów i aplikacji są zaprojektowane z myślą o dzieciach. Przed zebraniem informacji o nazwie ulicy, adresie czy współrzędnych dziecka pytamy o zgodę rodzica lub opiekuna. Postępujemy tak, ponieważ takie informacje umożliwiają identyfikację dziecka. Nie wymagamy z kolei zgody rodzica przed zebraniem informacji o miejscowości, kraju lub regionie dziecka, pod warunkiem że dane te nie zostają powiązane bezpośrednio z danym dzieckiem. Zgoda nie jest wymagana w przypadku takich informacji ogólnych, ponieważ nie umożliwiają one identyfikacji dziecka. Jeśli rodzic/opiekun nie życzy sobie, abyśmy zbierali tego typu informacje o lokalizacji, może zmienić ustawienia urządzenia używanego przez dziecko. Rodzice lub opiekunowie mogą również skontaktować się z zespołem LEGO ds. obsługi klienta.
 • Gdy zbieramy „stałe identyfikatory”
Aby zapewniać odwiedzającym nasze kanały online bardziej atrakcyjne dla nich i spersonalizowane doświadczenia, automatycznie zbieramy niektóre typy informacji (np. informacje o adresach IP, identyfikatorze urządzenia mobilnego, przeglądarkach, dostawcach usług internetowych, stronach, z których odwiedzono witrynę, stronach, na które użytkownik przeszedł z witryny, częstotliwości odwiedzin, systemach operacyjnych, datownikach, znacznikach czasowych oraz dane o kolejnych odwiedzanych stronach). Zbieramy te informacje za pomocą technologii, takich jak pliki cookie, piksele, pliki cookie typu Flash, sygnały nawigacyjne sieci Web i inne unikatowe identyfikatory (zdefiniowane w części Zasady dotyczące plików cookie niniejszej Polityki prywatności). Możemy zbierać te informacje samodzielnie lub zlecać stronom trzecim przetwarzanie danych w naszym imieniu. Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić dzieciom dostęp do funkcji i aktywności online, personalizować treści, doskonalić nasze kanały online, analizować działanie naszego kanału online oraz tworzyć anonimowe raporty. W przypadku zamiaru zbierania danych dzieci w innych celach zapytamy wcześniej rodzica lub opiekuna o zgodę. Lista zewnętrznych operatorów, którzy zbierają „stałe identyfikatory” w naszych witrynach i aplikacjach, znajduje się w naszych Zasadach dotyczących plików cookie.

Co jeśli przypadkowo zbierzemy dane dzieci?

Jeśli wykryjemy, że od dziecka zebrano informacje w sposób niezamierzony i niezgodny z wymogami amerykańskiej ustawy COPPA, niezwłocznie usuniemy te informacje.

Pytanie o zgodę rodzica

Mailowe zapytanie o zgodę niskiego poziomu

Jeśli będziemy potrzebować danych osobowych dziecka, zapytamy o zgodę rodzica zgodnie z wymogami amerykańskiej ustawy COPPA. Wyślemy do rodzica lub opiekuna dziecka wiadomość e-mail z wyjaśnieniem, jakie informacje zbieramy i do jakich celów planujemy je wykorzystywać, oraz prośbą do rodzica/opiekuna o udzielenie lub odmowę udzielenia zgody. W przypadku nieotrzymania zgody rodzica w zasadnym czasie usuniemy wszelkie informacje zebrane od dziecka, w tym dane kontaktowe osoby dorosłej, o które poprosiliśmy w celu wysłania zapytania o zgodę.

Zapytanie o „weryfikowalną zgodę” wysokiego poziomu

Jeśli zechcemy opublikować dane osobowe dziecka lub udostępnić je stronie trzeciej, zapytamy o zgodę rodzica o wyższym poziomie niż opisana wyżej zgoda mailowa. Możemy poprosić o weryfikację za pomocą karty kredytowej lub innej metody płatności (za symboliczną opłatą), weryfikację przez telefon, czat wideo z odpowiednio przeszkolonym przedstawicielem ds. obsługi klienta lub weryfikację przy użyciu podpisanego formularza zgody, który należy odesłać do nas pocztą, w załączniku do wiadomości e-mail lub faksem. Możemy przekazać rodzicowi lub opiekunowi numer PIN bądź hasło, którego będzie można używać w przyszłej komunikacji w celu potwierdzenia tożsamości osoby dorosłej.

Co jeśli rodzic lub opiekun nie otrzymał zapytania o zgodę?

Jeśli dziecko w wieku poniżej 16 lat uzyska dostęp do kanału online zaprojektowanego z myślą o dzieciach poprzez mechanizm weryfikacji wieku, wyślemy wiadomość e-mail rodzicowi lub opiekunowi dziecka przed przystąpieniem do zbierania jakichkolwiek danych osobowych dziecka. Jeśli rodzic/opiekun uważa, że jego dziecko uczestniczy w aktywności online, w ramach której zbierane są dane osobowe dziecka, a rodzic/opiekun nie otrzymał wiadomości e-mail z powiadomieniem lub zapytaniem o zgodę, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy.officer@lego.com. Nie będziemy wykorzystywać adresów e-mail podanych na potrzeby zgody rodzica do jakichkolwiek innych celów, chyba że osoba dorosła wyraźnie wyraziła chęć otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail lub uczestniczyła w aktywnościach, które umożliwiają kontakt mailowy.

Prawa wyboru i środki kontroli przysługujące rodzicom

W dowolnej chwili rodzice lub opiekunowie mogą odmówić udzielenia nam zgody na wykorzystywanie i zbieranie dalszych danych osobowych pochodzących od ich dziecka. Rodzice lub opiekunowie mogą poprosić nas o usunięcie z dokumentacji danych osobowych, które zebraliśmy w związku z kontem ich dziecka. Ponieważ dane osobowe są niezbędne do świadczenia niektórych usług, usunięcie dokumentacji dziecka może uniemożliwić dziecku w przyszłości korzystanie z konta, członkostwa lub usługi.

Jeśli dziecko posiada konto powiązane z identyfikatorem LEGO, rodzice lub opiekunowie mogą uzyskać dostęp do danych osobowych zebranych przez nas od ich dziecka, zmienić je lub usunąć poprzez:

– zalogowanie się na konto powiązane z identyfikatorem LEGO dziecka za pomocą jego nazwy użytkownika i hasła,
– kontakt z zespołem LEGO ds. obsługi klienta.

Jeśli rodzic/opiekun woli, abyśmy się z nim skontaktowali, powinien podać nazwę użytkownika dziecka wraz ze swoim numerem telefonu i adresem e-mail. Przed zapewnieniem dostępu do danych osobowych dziecka musimy potwierdzić, że dana osoba jest jego rodzicem lub opiekunem. Odpowiemy na zapytanie w rozsądnym terminie.

Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w sposobie, w jaki wykorzystujemy dane osobowe zebrane od dziecka w wieku poniżej 16 lat, powiadomimy o tym rodzica lub opiekuna mailowo i poprosimy o udzielenie „weryfikowalnej zgody rodzica” na nowe przypadki wykorzystania danych osobowych dziecka.

Udostępnianie informacji, na których udostępnianie otrzymaliśmy zgodę

Jeśli otrzymaliśmy od rodzica zgodę wysokiego poziomu na publikowanie danych osobowych dziecka, możemy również udostępniać dane osobowe naszym usługodawcom lub organom prawnym. Możemy udostępniać informacje naszym usługodawcom, w tym firmom dostarczającym rozwiązania z zakresu oprogramowania, partnerom ds. bezpieczeństwa internetowego oraz podmiotom zajmującym się obsługą klienta. Umowy zawarte przez nas z tymi firmami gwarantują, że będą one wykorzystywać dane osobowe tylko do uzgodnionych celów.

Możemy również udostępniać dane osobowe w celu przestrzegania procedur prawnych lub jeśli takie ujawnienie jest wymagane przepisami prawa. Jeśli pozwalają na to odpowiednie przepisy, możemy także udostępniać dane osobowe zebrane od dzieci, aby:

– realizować żądania organów porządku publicznego lub instytucji publicznych (w tym szkół lub opieki społecznej ds. dzieci) lub uniknąć odpowiedzialności;
– dokonać ujawnienia, które według nas może zapobiec popełnieniu przestępstwa;
– pomóc w dochodzeniu związanym z bezpieczeństwem publicznym;
– chronić dziecko korzystające z naszych kanałów online;
– chronić technologię naszych usługodawców lub bezpieczeństwo naszych kanałów online.

Rodzice mają prawo do wyrażenia zgody na zbieranie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka bez potrzeby wyrażenia zgody na ujawnianie tych informacji stronom trzecim. Nie udostępniamy informacji stronom trzecim innym niż te, które opisano powyżej.

Nasi pracownicy

Niezależnie od tego, czy użytkownik jest aktualnie naszym pracownikiem, czy składa u nas podanie o pracę, będziemy przetwarzać określone informacje dotyczące jego zatrudnienia i podania. Zasady opisane w niniejszej Polityce prywatności mają również zastosowanie do zatrudnienia i podania użytkownika.

Partnerzy firmy LEGO

Partnerzy firmy LEGO definiowani są jako inne firmy prowadzące interesy z Grupą LEGO. Przetwarzamy informacje na temat firm będących Partnerami LEGO na potrzeby współpracy i oceny.

Bezpieczeństwo i integralność danych

Bezpieczeństwo, integralność i poufność danych klientów są dla nas bardzo ważne. Stosujemy techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem lub modyfikacją. Wszystkie transfery informacji zawierających dane osobowe wykonywane są przy użyciu szyfrowanej technologii. Dane kart kredytowych są przetwarzane przez zatwierdzonych usługodawców, którzy zachowują zgodność z normami PCI (Payment Card Industry) i stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Regularnie poddajemy nasze procedury bezpieczeństwa rewizji i oceniamy nowe technologie i metody, aby zadbać o wyższe bezpieczeństwo naszych kanałów online, jednak żadne zabezpieczenia nie są idealne ani niemożliwe do złamania.

Nasi klienci, pracownicy i partnerzy również odgrywają ważną rolę w chronieniu informacji. Zachęcamy klientów do wybierania haseł, które są trudne do odgadnięcia przez inne osoby, oraz do utrzymywania osobistych haseł w tajemnicy. W razie wykrycia jakichkolwiek wad naszych zabezpieczeń lub jeśli mają Państwo związane z nimi obawy, prosimy o kontakt z zespołem LEGO ds. obsługi klienta.

W przypadku wystąpienia naruszenia danych, w ramach którego istnieje ryzyko nieprawidłowego wykorzystania danych klienta, skontaktujemy się z klientami zgodnie z wymogami prawnymi. W razie konieczności skontaktujemy się również z organami ds. ochrony danych.

Przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie danych na całym świecie

Ponieważ jesteśmy firmą prowadzącą działalność na całym świecie, może zajść konieczność przenoszenia danych osobowych użytkownika do indywidualnych podmiotów zależnych Grupy LEGO lub stron trzecich w lokalizacjach na całym świecie do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Gdy dane osobowe użytkownika są przenoszone, przechowywane lub przetwarzane przez nas lub firmy świadczące takie usługi w naszym imieniu, podejmujemy zasadne kroki w celu zapewnienia ochrony prywatności tych danych. Ponadto, wykonując lub ujawniając dane osobowe, przestrzegamy naszych wiążących reguł korporacyjnych, kiedy wejdą w życie. Wiążące reguły korporacyjne zapewniają największe bezpieczeństwo związane ze sposobem przetwarzania informacji użytkownika.

Wiążące reguły korporacyjne i lokalne wymogi prawne

Chcemy zadbać, by w każdym miejscu na świecie, w którym zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy lub udostępniamy dane osobowe użytkownika, przestrzegane były co najmniej normy dotyczące ochrony prywatności i bezpieczeństwa zgodne z europejskim rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych („RODO”). W przypadku gdy przepisy lokalne są bardziej rygorystyczne, dostosujemy nasze praktyki, aby zadbać o bezpieczeństwo danych użytkownika bez względu na jego lokalizację. Aby wywiązać się z tego zobowiązania, wdrożyliśmy tzw. wiążące reguły korporacyjne, które weszły w życie w czerwcu 2016 r. Reguły te są ustanawiane przez europejskie organy ds. danych na terenie całej Unii Europejskiej (UE) i określają najwyższe na świecie standardy dotyczące zbierania, przechowywania, wykorzystywania i udostępniania danych.

Uwaga do mieszkańców stanu Kalifornia:

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, na mocy sekcji 1798.83 kodeksu cywilnego Kalifornii ma on prawo do zażądania informacji na temat ujawniania jego danych osobowych przez określonych członków Grupy LEGO stronom trzecim do celów prowadzenia przez nie marketingu bezpośredniego. W przypadku tych podmiotów niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie tylko w odniesieniu do ich działalności na terenie stanu Kalifornia.

Powiadomienie dla mieszkańców Australii:

W odniesieniu do przetwarzania przez nas informacji zgodnie z lokalnymi przepisami następujące postanowienia obowiązują jako uzupełnienie Polityki prywatności:

Co do zasady zbieramy dane osobowe bezpośrednio od użytkownika, gdy jest to zasadne i praktyczne, ale możemy również pozyskiwać informacje od innych zaufanych źródeł, aby aktualizować lub uzupełniać dane osobowe dostarczone przez użytkownika lub przetworzone przez nas automatycznie.

– Możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika, aby informować go produktach i usługach Grupy LEGO lub stron trzecich. Od czasu do czasu nasza firma oraz nasze podmioty i partnerzy biznesowi Grupy LEGO mogą kontaktować się z użytkownikiem listownie, telefonicznie, mailowo lub poprzez inne usługi komunikacji elektronicznej (takie jak wiadomości tekstowe, głosowe, dźwiękowe lub wizualne, w tym systemy automatycznego wykonywania połączeń), aby przekazać mu informacje na temat produktów i usług (w tym zniżek i ofert specjalnych). Jeśli użytkownik nie życzy sobie dalej otrzymywać informacji marketingowych lub promocyjnych od nas i podmiotów lub partnerów Grupy LEGO, może w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji. Istnieją pewne typy dostarczanych przez nas wiadomości dotyczących towarów i usług, z których otrzymywania użytkownik nie może zrezygnować.

– Jeśli Grupa LEGO doświadczy naruszenia danych, które będzie obejmować informacje użytkownika, skontaktujemy się z użytkownikiem w przypadku, gdy istnieje ryzyko poniesienia przez niego poważnej szkody oraz jeśli mamy taki prawny obowiązek. Czasami w przypadku naruszenia informacji poufnych Grupa LEGO będzie również miała prawny obowiązek skontaktować się z organami (ds. ochrony danych).

– Podejmiemy kroki zasadne w danej sytuacji (jeżeli dotyczy), aby zniszczyć dane osobowe, które nie są już niezbędne, lub pozbawić je elementów umożliwiających identyfikację.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności, aby dostosować ją do nowych technologii, praktyk branżowych, wymogów prawnych lub w innych celach. Powiadomimy o tym użytkowników zawczasu pocztą e-mail oraz opublikujemy informacje na naszych kanałach online, jeśli zmiany te są istotne, a także zapytamy użytkownika o zgodę, jeśli wymaga tego prawo.

Kategorie zewnętrznych dostawców

Grupa LEGO współpracuje z wieloma zaufanymi partnerami w trosce o jak najlepszą obsługę użytkowników, partnerów biznesowych i pracowników. Oznacza to, że czasami musimy zezwalać stronom trzecim na przetwarzanie danych osobowych.

Sporządziliśmy poglądową listę kategorii typów dostawców, z których usług korzystamy, wraz z kategoriami zadań, które dla nas wykonują.

Jednak jeśli użytkownik chce sprawdzić, jakie pliki cookie umieszczamy na jego urządzeniach, powinien zapoznać się z naszą szczegółową listą plików cookie stron trzecich.

Przetwarzamy dane osobowe za pośrednictwem dostawców następujących kategorii:

 • Dostawcy usług IT.

  Korzystamy z szeregu zaufanych partnerów z całego świata, którzy dostarczają nam usługi IT i usługi z zakresu administracji systemów w odniesieniu do naszych interakcji zarówno z klientami, jak i z partnerami, a także naszych wewnętrznych systemów IT i administracji.

 • Globalni dostawcy usług płatniczych i partnerzy ds. przetwarzania.

  Zapewniają oni bezpieczne i wydajne procedury płatnicze zarówno w Internecie, naszych sklepach, jak i poprzez fakturowanie lub przelewy.

 • Partnerzy ds. pamięci masowej w chmurze.

  Przechowujemy nasze dane i dane użytkowników w bezpiecznych centrach danych na całym świecie.

 • Partnerzy i agencje ds. zapobiegania oszustwom i ich wykrywania.

  Współpracują z Grupą LEGO na całym świecie, aby chronić ją przed oszustwami.

 • Partnerzy ds. magazynowania, pakowania, transportu i wysyłek.

  Pomagają nam w dostarczaniu produktów do klientów i partnerów biznesowych na całym świecie.

 • Partnerzy ds. drukowania, wysyłania katalogów i przesyłek pocztowych.

  Pomagają nam w dostarczaniu użytkownikom katalogów i magazynów.

 • Partnerzy marketingowi.

  Umożliwiają nam dostarczanie kierowanych i spersonalizowanych reklam, promocji i kampanii wtedy, gdy użytkownik wchodzi w interakcje z materiałami LEGO na naszych platformach online, w mediach społecznościowych, sklepie oraz na inne sposoby.

 • Partnerzy ds. mediów społecznościowych.

  Pomagają nam docierać do odbiorców i umożliwiają użytkownikowi wchodzenie w interakcje z Grupą LEGO na platformach w dowolnym miejscu.

 • Dostawcy usług z zakresu badań, ankiet i recenzji produktów.

  Pomagają nam zadbać o to, abyśmy otrzymali od użytkownika niezwykle cenne informacje zwrotne na temat jego doświadczeń z LEGO®!

 • Organy podatkowe, celne, nadzorcze oraz inne organy na całym świecie.

  W niektórych przypadkach wymagają one przekazania informacji na temat czynności przetwarzania.

 • Profesjonalni doradcy.

  W tym prawnicy, bankowcy, audytorzy i ubezpieczyciele na całym świecie, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawnicze, ubezpieczeniowe i księgowe na rzecz Grupy LEGO.